Caridina

Caridina cantonensis sp. Crystal Red

Veľkosť: 2,5-3,5cm
Teplota vody: 21-23°C
pH vody: 6,2-6,8

Caridina cantonensis sp. Crystal Red

Krevetky crystal red vo voľnej prírode nenájdete, sú to krížence kreviet odchované v akváriách.

Akvárium a starostlivosť
Crystal red krevetky je najlepšie chovať v akváriu plnom rastlín, kde sa krevetky majú možnosť schovať a vždy tam nájdu niečo na jedenie. Tieto krevetky zvyčajne nepožierajú zdravé rastliny a jedia len odumierajúce časti rastlín a riasy. Väčšina rastlín nie sú dostatočne mäkké pre krevetky, aj keď by sa snažili ich požierať. Niekedy si ale môžu pochutnať na machu. Otvorené priestory v akváriu sú v poriadku, ale nie sú nutné. Vyhnite sa silnej filtrácii.

Crystal Red sú oveľa citlivejšie ako väčšina ostatných krevetiek. Zdravé „krystalky“ sú aktívne, ak sú však menej aktívne ako obvykle, mali by ste skontrolovať hodnoty vody. Nepoužívajte chemikálie na úpravu vody alebo prípravky na liečenie chorôb rýb v nádrži s krevetkami, pretože to krevetky môže zabiť. Výmena objemu 25% vody v nádrži raz týždenne je ideálna, ale mali by ste používať iba odstátu vodu bez chlóru.

Teplotu vody je najlepšie udržiavať medzi 21 – 26°C a hodnotu pH medzi 6,2 až 6,8. Tieto krevety vykazujú krajšiu výraznejšiu farbu v dolnej časti tohto teplotného rozsahu. Je dôležité zabezpečiť, aby hodnota pH neklesla príliš nízko. Príliš kyslá voda je nebezpečná pre krevety, lebo oslabuje ich panciere. Hodnoty dusitanov, dusičnanov a amoniaku musia byť čo najbližšie nule čo dosiahnete pravidelnou týždennou výmenou vody.

Kŕmenie
Crytal Red krevety potrebujú pestrú stravu obsahujúcu veľa rastlinnej zložky, môžete ich dokrmovať aj krmivom pre krevety alebo vločkovým krmivom, ktoré klesá ku dnu. V akváriu by mal byť mach, v ktorom krevetky nájdu vždy niečo na zahryznutie. Dáva im trvalý zdroj potravy a vy viete, že nikdy nebudú musieť hladovať. Keď uvidíte starý zvlečený pancier v nádrži, nikdy ho neodstraňujte. Krevety ho časom zjedia a získajú tak späť vápnik dôležitý pre rast panciera.

Rozlíšenie pohlavia
Samce sú tenšie v chvostovej časti, naopak samičky sú robustnejšie. Toto však platí iba pri dospelých jedincoch.

Chov
Crystal Red krevetky môžu byť chované v podstate rovnakým spôsobom ako vačšina kreviet, ale sú oveľa citlivejšie na kvalitu vody. Ja svoje chovné „krystalky“ chovám v akváriu o objeme cca 50 litrov, bez štrku, s holým dnom, s popadanými listami dubu a šiškami jelše. Na dne je tiež nejaký ten samorast a mach, v ktorom krevetky nájdu vždy niečo na zahryznutie. Filtráciu zabezpečuje obyčajný molitanový filter. Teplota je udržiavaná medzi 21 – 23°C, ale môžu byť chované pri vyšších teplotách do 26°C, neviem však potvrdiť či aj dlhodobo. Tvrdosť vody mám v nádrži okolo 10°dH a pH do 7. Rastliny nie sú potrebné k chovu krystaliek, ale poskytujú stabilný prístup k prirodzenej potrave.

***

Caridina cantonensis sp. Crystal Black

Platí ako pri Crystal Red.

Caridina cantonensis sp. Crystal Black


Kontakt
   Denis Maďar
mobil:
   +421 908 349 264
e-mail:
   denis.madar@gmail.com
adresa:
   Ružomberok, sídlisko Klačno

Welcome , today is sobota, 15. augusta 2020